NORMATIVA

NORMATIVA GENERAL DE LA CURSA

Trail Olot Puigsacalm 2023

1- DATA I LLOC

La prova se celebrarà el Diumenge 23 de ABRIL de 2023 des de l'Estadi d'Atletisme d'Olot, Girona.

Hi haurà 3 circuits o recorreguts segons categoria.

  • LARGA DISTANCIA: Una trail de 33 km i 1500 m de desnivell. Transcorre pels termes municipals d'Olot i la Vall de'n Bas, pujant al Puigsacalm pel camí del Salt de Sallent i fent el cim a 1512 m, per després baixar a la Vall de'n Bas per Puigpardines i tornar a Olot. El recorregut està completament senyalitzat.
  • MITJA DISTANCIA: Una trail de 27 km i 1000 m de desnivell seguin el recorregut de la llarga però sense arribar a fer el cim del Puigsacalm, senyalitzat completament.
  • CURTA DISTANCIA: Una cursa de 13 km i 200 m de desnivell en direcció St Privat de'n Bas, passant pel Mallol i tornant pel bicicarril, senyaltizat completament.

 

2- CLASSIFICACIÓ I PREMIS

La classificació de cada una de les 3 curses o circuits serà: 1r, 2n i 3r de:

  • Absolut Masculí
  • Absolut Femení
  • Veterà Masculí (a partir de 45 anys)
  • Veterà Femení (a partir de 45 anys)
  • Júnior Masculí (fins a 23 anys)
  • Júnior Femení (fins a 23 anys)

Tots els classificats en 1r, 2n o 3r lloc en categoria absoluta rebrà un trofeu.

 

3- TANDES DE LA CURSA

Les sortides es realitzaran per tandes, una per cada cursa o circuit:

8:00: Sortida de la LLARGA

8:30: Sortida de la MITJA 

9:00: Sortida la CURTA

Temps màxim per la LLARGA: 7 hores

 

4- INSCRIPCIÓ I PREUS

La inscripció s’ha de fer on line mitjançant la web www.trailolotpuigsacalm.com

CURSA O CIRCUIT

Fins el 30 de novembre

Del 1 de desembre al 31 de març

De l'1 al 20 d'abril

Del 21 d'abril al 5 de maig

LLARGA

34€

42€

46€

49€

MITJA 

28€

34€

37€

39€

CURTA

20€

24€

26€

28€

 

En el cas de no poder participar, la quota no serà retornada, tant si es realitza la seva renuncia amb antelació com si no es presenta a l’esdeveniment.

 

5- TERMINIS I LLOC D’INSCRIPCIÓ

La inscripció s’haurà de realitzar a l’apartat d’inscripcions de la WEB oficial: www.trailolotpuigsacalm.com

El termini d’inscripció on line serà el dijous 5 de maig, abans de realitzar-se la prova, o bé fins que es completi el número d’inscripcions disponible.

 

6- IDENTIFICACIÓ I RECOLLIDA DE DORSALS

Per recollir el material necessari per participar a la cursa, és imprescindible presentar el DNI, o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat. Una inscripció es donarà per formalitzada quan s’hagi efectuat el pagament de la quota d’inscripció. Es respectarà respectuosament el dia i hora d’abonament per adjudicar les places disponibles.

La recollida de dorsals es realitzarà el mateix dia de la cursa (diumenge 8 de maig) a l'Estadi d'Atletisme d'Olot, 40 minuts abans de la sortida.

El divendres 6 s’enviarà per mail un Briefing de la cursa explicant les instruccions a seguir en quant a l’horari de les tandes de sortida i recollida de dorsals, normativa de la cursa, punts crítics i altres possibles dubtes. Abans de la sortida es recordarà breument el Briefing. Es recomana arribar amb una hora d’antel·lació al pàrking de Firolot.

El corredor haurà de portar el dorsal acreditatiu de la cursa o circuit en la que es participi en un lloc visible en tot moment per poder ser identificat fàcilment.

 

7- CONDICIÓ FÍSICA

Cada atleta participa sota la seva total responsabilitat i l’organització considerarà que posseeix un nivell de condició física suficient per afrontar la cursa.

L’organització declina tota responsabilitat pels danys o perjudicis que el fet de participar en la cursa pugui ocasionar al participant.

 

8- JUTGES DE CURSA (MARSHALLS)

Els jutges de la prova tindran la capacitat de desqualificar o retirar un atleta que mostri signes d’incoherència física o comporti algun risc per la seva seguretat com per la resta de participants, així com el bon desenvolupament de la cursa. No completar el circuit de la cursa correctament segons està contemplat donarà peu a la desqualificació del participant.

Hi haurà jutges en els controls de pas i en d’altres punts de la cursa que garantiran el compliment de les normes, però depèn del bon fer de cada participant completar-lo correctament.  

 

9- GUARDAROBA

No hi haurà un servei de guardaroba. Tot el material que pugui portar el corredor l’haurà de deixar al seu vehicle privat abans d’iniciar el procés de Check In, o bé l’haurà de portar a sobre (en una motxilla) durant la cursa.

En canvi, oferirem un servei de guarda-claus on es podrà deixar les Claus del cotxe i el DNI. Recomanem que els objectes grans o de valor (roba de recanvi, mòbil, cartera…) es deixin en els cotxes.

 

10- DUTXES I SERVEIS

Hi haurà servei de WC i DUTXES al mateix Estadi d'Atlestime d'Olot

 

11- AVITUALLAMENT

Hi haurà un avituallament aproximadament cada 5-7 km: 6 avituallaments de líquid i sòlid en Mitja i la Llarga, 1 a la Curta, + l’avituallament de l’Arribada.

 

11- PARTICIPACIÓ I EDAT MÍNIMA

Podrà participar qualsevol persona de qualsevol nacionalitat, major de 18 anys (fets en el moment de realitzar la cursa), que hagi acceptat el descàrrec de responsabilitat i la declaració física que apareix en el formulari d’inscripció.

Els menors de 18 anys i majors de 16 anys podran participar en les distàncies Mitja i Curta, sempre que portin l’autorització signada pel seu pare, mare o tutor (presentant el DNI d’ambdós). Aquesta entrega es realitzarà a la zona de recollida de dorsals.

 

13- DESQUALIFICACIONS

Un corredor podrà ser desqualificat en les següents situacions:

La incorrecta identificació, segons aquestes normes.

No haver realitzat completament el recorregut marcat per l’organització.

Iniciar la sortida abans del senyal del jutge de sortida.

Alterar la marxa dels altres atletes, vulnerant les elementals normes de respecte.

Accedir a l’Arribada per qualsevol altre lloc diferent de la l’arribada.

En el cas de la LLARGA, superar el temps màxim per completar la cursa, que és de 7 hores.

En qualsevol altra circumstància no contemplada en el present reglament, l’organització es reserva el dret a decidir si hi ha motiu de desqualificació.

 

14- SEGURETAT I RECORREGUT

El recorregut estarà marcat i senyalitzat. Hi haurà voluntaris i personal sanitari present. Davant d’una possible lesió, aquest serà avisat convenientment. Si durant la competició algú es troba amb un corredor lesionat o ferit, no se l’ha d’intentar moure sino que s’ha de buscar el voluntari o jutge més proper per alertar-lo. Ells sabran el què s’ha de fer. Serà obligació de tots els participants assistir a qualsevol altre corredor en cas d’accident.

En quant als creuaments de carreteres (un a la sortida i a l'arribada), caldrà respectar en tot moment les normes de trànsit ja que no es tallaran les carreteres per la cursa. S’haurà de passar, doncs, donant prioritat als vehicles que circulin i vigilant i vetllant per la pròpia seguretat, i tot i que hi pugui haver voluntaris a la zona serà responsabilitat del corredor fer-ho en condicions de seguretat.

Per raons de seguretat, els corredors de la Llarga i la Mitja hauran de portar, com a mínim: beguda (0,5 l), manta térmica, mòbil carregat i amb el track descarregat i xiulet.

 

15- ASSEGURANCES

Tots els inscrits hauran de signar la fulla de responsabilitat dels participants i de descàrrega de responsabilitat sobre l’organització.

Cada atleta participa sota la seva absoluta responsabilitat i assumint que té la condició física adequada per poder fer front a la cursa. L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i una assegurança mèdica individual per cada corredor inscrit. D’aquesta manera, tots els participants estaran coberts per la pòlissa d’assegurança d’accident contractada per l’Organització. 

 

16- SUSPENSIÓ DE LA PROVA

La organització es reserva el dret a variar el punt d’arribada, endarrerir l’hora de sortida, canviar la data o part del recorregut o suspendre la prova.  

Si es realitza la sortida, la prova es donarà per realitzada, fins i tot en el cas de suspendre’s durant la seva celebració.

En cas de que l’organització consideri que les condicions climàtiques o altres contingències alienes a la seva voluntat posen en perill la integritat física dels participants, podrà decidir la postergació de la prova. En aquest cas, no es reintegrarà ni total ni parcialment la inscripció.

 

17- ÚS DE LES DADES DEL PARTICIPANT

La inscripció suposa l’autorització per l’ús lliure del nom del participant i la seva foto en mitjans de difusió (emissió i programes de televisió o ràdio), premsa o qualsevol altre mitjà acreditat i relacionat amb la prova.

De conformitat amb l’establert per la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, s’informa que la participació en la prova implica el consentiment per a la incorporació de les dades personals facilitades al fitxer automatitzat existent per als organitzadors. La finalitat d’aquest fitxer és el tractament per la gestió i desenvolupament de la mencionada prova.

Els atletes accepten tàcitament que les imatges que s’obtinguin de la prova podran ser utilitzades per l’organització i per les empreses col·laboradores per fins de difusió i publicitat de l’esdeveniment i/o productes associats al mateix.

 

18- RESPONSABILITAT DELS PARTICIPANTS. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DE L’ORGANITZACIÓ

L’esdeveniment compta amb els permisos corresponents per a la seva celebració i encara que es pretengui fer una competició oberta i promocionar la pràctica de l’esport, l’organització adverteix que la prova és dura i a més hi ha riscos inherents a un trail de muntanya.

És responsabilitat exclusiva de l’atleta ser apte per la competició, és a dir, aquest afirma i verifica que està físicament i mentalment preparat, té bona salut per afrontar una prova de varis kilòmetres, així com ha passat els reconeixements mèdics oportuns, i que no té cap malaltia o lesió que pot agreujar-se amb la participació a la cursa. Per això, assisteix per iniciativa pròpia a aquesta competició assumint els possibles riscos i conseqüències derivades de la mateixa participació.

Cada atleta declara amb la seva inscripció que té les condicions que possibiliten la seva participació a la TRAIL del FAI sense generar inconvenients més grans per a si mateix, la resta de participants i l’organització. De forma plena i conscient, cada atleta assumeix per si mateix i pels propis riscos derivats de la seva participació a la prova, quedant l’oganització completament exonerada de tota responsabilitat que pugui sorgir a conseqüència dels danys que la participació en la cursa li pugui portar a ell o a terceres persones.  

Permet l’ús lliure del seu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de comunicació preses durant l’esdeveniment, eximint l’organització, directors de l’esdeveniment, col·laboradors, patrocinadors i voluntaris de qualsevol reclamació per la seva part. Incloent qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta.

L’Organització declina tota responsabilitat per danys, perjudicis o lesions que la realització de la prova pugui ocasionar al participant, a altres persones o inclús en el cas que terceres persones puguin fer al participant.

Tot participant, pel sol fet de participar a la prova, accepta totes aquestes normes, i en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’Organització.

 

19- ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

Considerant que el participant ha realitzat la inscripció a la TRAIL DEL FAI, es compromet a complir les regles que regulen la cursa, disponible a la pàgina web de l’organització www.wrocku.com

Autoritza als Serveis Mèdics de la prova a que li facin l’assistència sanitària necessària, encara que no la sol·liciti.

En cas de que els Serveis Mèdics indiquin que ha d’abandonar la cursa perquè hi hagi risc per la salut, es compromet a acceptar la recomanació dels experts sanitaris.

 

COL·LABORADORS

Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR Col·laborador ChallengeAcceptedOCR